Certificados patrones

CCP-001-17

Fluke 8846A

Multímetro de banco

Nº de serie 2624020

Rango de medición: No aplica

Nº de certificado: 22032

CCP-002-17

Fluke 1664FC

Tester multifunción

Nº de serie 3795029

Rango de medición: No aplica

Nº de certificado: 22567

CCP-003-17

PT-100

Termo resistencia

Nº de serie AKTP1872

Rango de medición: -10 a +350ºc

Nº de certificado: AKTP1872-170807

CCP-004-17

Luft 350AW

Termómetro de ambiente

Nº de serie ITCP001

Rango de medición: -50 a +110ºc

Nº de certificado: CCTP-004-17

CCP-005-17

Fluke P3125

Balanza de pesos muertos

Nº de serie 72101

Rango de medición: 1 kg/cm2 a 1100 kg/cm2

Nº de certificado: 1500195068

CCP-006-17

Fluke 700G31

Manómetro digital

Nº de serie 3627235

Rango de medición: -14 psi a 10.000 psi

Nº de certificado: 23808

CCP-007-17

Evel A235

Cinta métrica metálica

Nº de serie 311/2001

Rango de medición: 0 a 2000 mm

Nº de lote: 311/2001